Gnu Impossible Series 2014
MODELNAME CONTACTLENGTH SIDECUT NOSEWIDTH WAISTWIDTH TAILWIDTH STANCE*MIN-MAX / SET BACK FLEX10 = FIRM WEIGHTRANGE´┐Ż(LBS)
152 113 7.9/8.2 29.2 25.1 29.2 20"-26"/0" 5.5 120-200 +
155 116 8/8.3 29.5 25.3 29.5 20"-26"/0" 6 130-210 +
159 119 8.1/8.3 29.8 25.5 29.8 20"-26"/0" 6 140-220 +
  Gnu Impossible Series 2013
MODELNAME CONTACTLENGTH SIDECUT NOSEWIDTH WAISTWIDTH TAILWIDTH STANCE*MIN-MAX / SET BACK FLEX10 = FIRM WEIGHTRANGE(LBS)
152 113 7.9/8.2 29.2 25.1 29.2 20"-26"/0" 5.5 120-200 +
155 116 8/8.3 29.5 25.3 29.5 20"-26"/0" 6 130-210 +
159 119 8.1/8.35 29.8 25.5 29.8 20"-26"/0" 6 140-220 +
  Gnu Impossible Series 2012
Model Contact Side Cut Nose Waist Tail Stance/BOC Board Construction Flex Weight
Impossible 152 113 8.1 / 7.8 29.2 25.1 29.2 20?- 26/ 0 True Twin EC2 5.5 120-200
Impossible 155 116 8.2 / 7.9 29.5 25.3 29.5 20?- 26/ 0 True Twin EC2 6 130-210
Impossible 159 119 8.3 / 8 29.8 25.5 29.8 20?- 26/ 0 True Twin EC2 6 140-220